Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Civilisationernas kamp som politisk myt

 

FÖRENINGSSCENEN: Utkämpas det ett krig om Civilisationen? Samuel P Huntington menade 1996 att den mest centrala striden efter kalla kriget nu står mellan det muslimska öst och det kristna väst. Trots att tesen avfärdats som svagt underbyggd och grovt förenklad har företeelser som kriget i Afghanistan, ockupationen av Irak, al-Quaidaterror, Charlie Hebdo-attacken samt Islamiska staten gjort att föreställningen vunnit mark. Via texter av Seyla Benhabib, Mark Devenney och Göran Larsson, samt Mattias Gardells bok Raskrigaren diskuteras hur idén idag används som politisk myt.

Läs mer...

Ellen Ekman - Lilla Berlin 5

LITTERATURSCENEN: Hipsters – vår tids navelskådande storstadsgeneration? Ellen Ekmans serie Lilla Berlin levererar träffsäkra satiriska porträtt av medelklassens unga storstadsmänniskor. Vad skiljer en unik, alternativ och karakteristisk hipster från en annan unik, alternativ och karakteristisk sådan? Mitt i flödet av surdegsbak, ölbryggning och moralismer förklaras äntligen hipstern och dess subgruppers specifika särart i den urbana djungeln; en särart den oinvigde egendomligt lätt missar.

Läs mer...

Klassamhället 2016

SAMHÄLLSSCENEN: Hur ser klassamhället ut i Sverige 2016? Siffror och statistik sägs vara jämlikhetsanalysens bästa vän. Hur skiljer sig då inkomst, välfärd, bostadsvillkor, ohälsotal och politiska preferenser åt mellan människor? Jan Edling, Soheyla Yazdanpanah, Torun Österberg och Göran Greider om varför vissa socialgrupper i dagens Sverige lever tio år längre än andra, beroende på var de bor och vilken samhällsklass de tillhör. Vilka utmaningar står samhället inför?

Läs mer...